Общинско предприятие „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“

Общинско предприятие „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“

   Общинско предприятие „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“ е създадено благодарение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”.

Изтеглете от тук примерен договор за отдаване на франчайз.

Свободна позиция Научи повече…
Свободна позиция Научи повече…
Свободна позиция Научи повече…

Продукти / Услуги

Галерия

Адрес

                                                                                                                   Стефан Стамболов 1, Пловдив, 4000