Продавач в магазини за подаръци/Търговски посредник/

Извършва търговска дейност/продажби, заявки, посредничество, поръчки/ в магазин на фирмата. Работа с касов апарат и компютър. Работа с пари. Кандидатите с ТЕЛК и на възраст над 54 г. имат предимство, съгласно изискванията на програмата.

Job Features

Сфера на дейностИзкуство и занаяти

Apply Online