Job Archives

Извършва търговска дейност/продажби, заявки, посредничество, поръчки/ в магазин на фирмата. Работа с касов апарат и компютър. Работа с пари. Кандидатите с ТЕЛК и на възраст над 54 г. имат предимство, съгласно изискванията на програмата.

Прочети повече

Фирма Айс-Оупън ООД в качеството й на бенефициент по проект „Създаване и развитие на социално предприятие „Шоколадова къща – Станимира“, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001 – -2.010-0466 – С01, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие…

Прочети повече