Course

Структура и пилотен модел в сферата на туризма в социалния франчайз

(0 оценки)
Free
How-To-Market-Your-Business-On-A-Budget

Франчайзенгодателят в социалния франчайз

Социалният франчайзенгодател може да се разглежда като двигател на плана за развитие. Той е отговорен за пилотирането, прилагането и развитието на мрежата за франчайзинг. Той има права и задължения спрямо франчайзополучатели и франчайз системата.

Права на социалните франчайзенгодатели:

В замяна на правото да използва идеята и концепцията, социалните франчайзодатели имат право да наблюдават франчайзополучатели и да предприемат действия, за да се гарантира спазването на правилата на бизнес системата, а също така да се  полагат усилия, така че франчайзополучателите да са с достатъчно високи стандарти за качество. Това може да включва например искането за редовна и изчерпателна информация от франчайзополучателите, а също така да се  продължи усъвършенстването на  системата и концепцията. В случай на неспазване на правилата франчайзодателят може да търси отговорност от франчайзополучателя или прекратява  договора. Докато търговските франчайзодатели имат право да събират такси за франчайз,  социални франчайзодатели не винаги имат тази възможност.

Задължения на социалните франчайзенгодател

Социалният франчайзодател има три основни задължения с целящи успеха на франчайзенговия модел.

а) франчайзенгодателят  гарантира функционирането на бизнес модела.  Той е длъжен да определи прецизно социална мисия, както и близките и дългосрочни цели. Той  координира играчите в системата: франчайзодател, франчайзополучатели, донори и реципиенти. Той е отговорен за управлението на качеството, а също така и гарантира икономическата ефективност на системата.

 1. b) франчайзенгодателят трябва да осигури обмен на ноу-хау в рамките на мрежата. Той трябва да предложи насоки и стандарти за франчайзополучателите.Осигурява първоначално и последващо обучение, подкрепа и консултиране. Той е отговорен за развитие на системата,а също така провеждането на научни изследвания и развитие на услугите.
 2. c) франчайзенгодателят трябва да предостави централни услуги:

Анализира пазара и околната среда,   информира франчайзополучатели за съответните пазарни тенденции;отговаря  за координирането на национално и регионално ниво на маркетинга; координира логистика, финансирането, дистрибуцията и т.н. на системата.

Франчайзенгополучатели в социалният франчайз

Социалните франчайзополучателите са децентрализирани, до голяма степен автономни единици, които отговатрят за изпълнение на проекта на местно ниво. Намирането на подходящите франчайзополучателите е може би едно от най-големите предизвикателства в социалния франчайзинг. От една страна, социалните франчайзополучателите трябва да разбират естеството на сектора с нестопанска цел и да са лично свързан със социалната мисия. Преди всичко, това означава, че франчайзополучатели трябва да имат общи вярвания с франчайзодателя и имат необходимите морални и философски разбирания, необходими за да се избегнят етични спорове. От друга страна, е важно, че франчайзополучателите имат потенциал да се развиват – необходимите умения и компетенции, особено специални квалификации, за да се осигурят необходимите услуги.

Франчайзополучателите, които влизат във франчайз система, имат право да:

 • ползват общата концепция за реализацията на модела под формата на подробно писменно ръководство. Имат правото да използват запазената марка на франчайзодателя. Получават подкрепа и обучение в бизнес, технологичните и маркетингови процеси.

Задължения на социалните франчайзополучателите:

 • ръководят се от своята работа от общитепринципи и насоки на системата;
 • сътрудничат с франчайзодателя и му предоставят информация;
 • участват в обучения и семинари;
 • провеждат маркетингови дейности на своята територия;
 • заплащат такси за франчайз или някакви други алтернативни;
 • осигуряват финансова устойчивост и донорска подкрепа на цялата франчайз система;

Донори в социалният франчайз

В сравнение с търговския франчайзинг, в социалния има допълнителна играчи, които трябва да бъдат взети под внимание – това са различни донори. В повечето случаи, донорите, осигуряват както в стартиране, така също и  оборотен капитал за мрежата. В средносрочен и дългосрочен план, социалните франчайзополучатели могат да бъдат в състояние да генерират доход и да намалят зависимостта от донори.

Има различни модели на финансиране, които в  системата за социален франчайз могат да използват. Например,  дарители могат да финансират франчайзодателя, който след това е отговорен за прехвърляне на части от финансирането на франчайзополучателите.  Както  франчайзодателя и франчайзополучателите провеждат свои собствени дейности за набиране на средства, това би могло да доведе до набирането на средства на конкурентен принцип в рамките на мрежата.  Дарителите имат своя собствена програма и приоритети, които могат да влязат в конфликт със социалната мисия и целите на системата за франчайз. Това може да е трудно за франчайзодателя и франчайзополучателите за да балансират целите на донора със социалната си мисия. Следователно предизвикателството в социалния франчайзинг е

да се управлява ангажимента към бенефициентите и социалната мисия и, в същото време, да се осигурява  финансова подкрепа за донорите. Дарителите често могат да предоставят повече от финансова подкрепа. Те имат много професионален опит и широка мрежа, така че франчайзополучателите могат да използват. Тясното сътрудничество с дарителите може следователно предлага много предимства.

 

Ресурси

 • Студенти 0 студент
 • Общ брой1000
 • Времетраене10 Седмици
 • УменияВсички
 • ЕзикEnglish
 • Повторете курсаN/A
Няма програма

Инструктор

0.00 средно на база 0 оценки

5 Звезди
0%
4 Звезди
0%
3 Звезди
0%
2 Звезди
0%
1 Звезди
0%