Blog

Новини

В Аврен стартира Социално предприятие за озеленяване и благоустройство

На 13.06.2018 г. между Община Аврен и Министерството на труда и социалната политика се подписа договор за финансиране на дейностите по проект „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Основната дейност по проекта е създаване на общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство и осигуряване на субсидирана заетост на 32 безработни лица. 10 лица ще бъдат включени в обучение по професия „Работник в озеленяването“ с продължителност 300 учебни часа с цел усвояване на основните теоретични и практически знания в озеленяването и цветарството, след което ще им бъде осигурена трудова заетост за период от 10 месеца. Другите 10 лица, които вече са преминали обучение за професия „Работник в озеленяването“ по предходно реализирани проекти, ще влязат в директна заетост за период от 12 месеца. За същия период ще бъдат назначени и 7 лица на позиция „Чистач/хигиенист“ и 5 лица на позиция „Общ работник поддръжка на сгради“. Четири наставници ще подпомагат дейността на новоназначените лица от целевата група за период от 6 месеца. Основната цел на проекта е създаване на заетост и преодоляване на социалната изолация на уязвимите групи в община Аврен чрез създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство на общински обекти и площи, почистване и извършване на дребни текущи ремонти. След приключване на проектните дейности Община Аврен ще запази функционирането на социалното предприятие, както и заетостта на 16 лица от новоназначените представители на целевите групи за период не по-малко от 6 месеца, като финансирането ще бъде с бюджетни средства.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *